MDR MANAGER

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ZGODNOŚĆ REGULACYJNĄ

MDR MANAGER – Osoba Odpowiedzialna za Zgodność Regulacyjną wg. Rozporządzenia 2017/745

Zapraszamy do przystąpienia do programu edukacyjnego rozwijającego kompetencje i przygotowującego do pełnienia roli osoby odpowiedzialnej za zgodność regulacyjną w organizacjach wprowadzających do obrotu wyroby medyczne!

Zgodnie z art.15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zacznie obowiązywać w maju 2020 roku, producenci powinni dysponować w swojej organizacji co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za zgodność regulacyjną posiadającą wymaganą wiedzą fachową w dziedzinie wyrobów medycznych.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom i Państwa potrzebom, oferujemy możliwość przygotowania personelu do pełnienia wspomnianej roli przez uczestnictwo w kursie rozwijającym kompetencje zakończonym egzaminem. Uczestnicy, po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym otrzymują dyplom ukończenia Akademii.

Istnieje możliwość skorzystania z pojedyńczego szkolenia!

Regulamin przystąpienia do Akademii Kompetencji TUV NORD/MDR MANAGER

Szczegółowe informacje - MDR Manager

Zgody informacyjne