MANAGER DS. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO

PROCESS MANAGEMENT z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO

PROCESS MANAGEMENT znakomicie wiąże ze sobą zależności systemowo – biznesowe (co również jest wymogiem obecnie funkcjonujących norm w zakresie zarządzania systemami).
Dlatego też, przedstawiając ów program, rekomendujemy go nie tylko pełnomocnikom systemów zarządzania, ale również szefom komórek organizacyjnych, ich współpracownikom na szczeblu wykonawczym, czy liderom procesów. Słowem: wszystkim, którzy chcą nie tylko koordynować procesy pod kątem zgodności z normami, ale zarządzać nimi pod kątem wartości dla organizacji i jej relacji biznesowych.

Myślenie oparte o ryzyku w procesach organizacyjnych stało się dominującym aspektem wszystkich standardów. Jest ono koniecznością dla organizacji, chcącej działać w dzisiejszych czasach pro-klientowsko, ale i pro-biznesowo. Nasila się potrzeba, by systemy zarządzania w firmie zabezpieczały ją przed niepożądanymi trendami, jak również,  aby każda z firm potrafiła wykorzystać do maksimum szanse, wynikające z działalności jej procesów.

Program PROCESS MANAGEMENT z możliwością uzyskania tytułu MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO jest dedykowany nie tylko pełnomocnikom ds. systemowych, ale wszystkim osobom, które chcą maksymalnie wykorzystać zalety podejścia procesowego w zarządzaniu, które zawarte są w dwóch nadrzędnych stwierdzeniach: „Nie ma sensu wywarzać drzwi, które są już otwarte” oraz „Co dwie głowy, to nie jedna”.

Korzyści uzyskania certyfikatu Managera ds. Zarządzania Procesowego:

 • uzyskanie kompleksowego spojrzenia na proces(y) i zarządzanie procesowe
 • nabycie umiejętności związanych z holistycznym zarządzaniem procesem
 • pozyskanie zbioru narzędzi analitycznych do zarządzania, począwszy od narzędzi planowania strategicznego, skończywszy na powiązaniach pomiędzy procesami a miernikami finansowymi

Cykl Szkoleń kompetencyjnych:

5 Modułów szkolenia zawiera zakresy tematyczne:

 

 1. Planowanie procesów i zarządzanie procesowo-biznesowe z uwzględnieniem ryzyk i szans
 2. Budowanie wsparcia systemowego, jako odpowiedź na zaistniałe ryzyka i szanse
 3. Obsługa klienta i procesy na styku z klientem
 4. Projektowanie wyrobów, usług i rozwój
 5. Relacje z dostawcami jako element zarządzania ryzykiem
 6. Realizacja wyrobów i usług z uwzględnieniem ryzyk i szans systemowych
 7. Aktualizacja ryzyk i szans, z wykorzystaniem działań korygujących i doskonalących 
 8. Przegląd zarządzania, jako narzędzie rozwoju przydatności, adekwatności i skuteczności

Regulamin przystąpienia do Akademii Kompetencji TUV NORD/PROCESS MANAGEMENT

Szczegółowe informacje - Manager ds. Zarządzania Procesowego

Zgody informacyjne