FOOD SAFETY MANAGER

Manager Jakości w Branży Spożywczej – Food Safety Manager

Certyfikat FOOD SAFETY MANAGERA to uzyskanie i potwierdzenie kompetencji w zakresie Auditora Wewnętrznego wg IFS Food i BRC Global Standard, Pełnomocnika ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności oraz Analityka Ryzyka. To oprócz nabycia wiedzy i uzyskanie uprawnień do przeprowadzania auditów wewnętrznych w organizacji oraz uzupełnienia wiedzy oraz doskonalenia kompetencji Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności, potwierdzenie umiejętności przeprowadzania analizy ryzyka w organizacji.

Cykl Szkoleń kompetencyjnych:

(Każdy cykl posiada w sobie dokładniejsze informacje – kliknij na niego, aby dowiedzieć się więcej)

  1. Koordynator Systemu Zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności >>
  2. Ocena i audytowanie dostawców dla branży spożywczej >>
  3. Analityk Ryzyka w systemach bezpieczeństwa żywności >>

Istnieje możliwość skorzystania z pojedyńczego szkolenia!

Regulamin przystąpienia do Akademii Kompetencji TUV NORD/FOOD SAFETY MANAGER

Szczegółowe informacje - Food Safety Manager

Zgody informacyjne