CERTYFIKOWANY MODERATOR

DOKUMENTACJI PROCESU PRODUKCJI

Pakiet szkoleń przeznaczony dla pracowników zajmujących się projektowaniem, nadzorem i aktualizacją procesów produkcyjnych. Szczególny nacisk został położony na zarządzanie dokumentacją w kontekście normy  normy IATF 16949:2016. Program został opracowany na podstawie doświadczeń audytorów systemów jakości branży motoryzacyjnej. Osobom które chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności miękkie polecamy udział w kursie: „Trening umiejętności „miękkich moderatora FMEA” oraz „Zarządzanie błędami ludzkimi w produkcji motoryzacyjnej”.

Czas trwania szkolenia:

6 dni zajęć. Do tego czasu należy doliczyć czas pracy własnej uczestników niezbędny do przygotowania się do ćwiczeń oraz opracowania projektu. Czas ten uzależniony jest od poziomu wiedzy i doświadczenia uczestników i szacowany jest na ok. 1-2 dni.

Istnieje możliwość skorzystania z pojedyńczego szkolenia!

Szczegółowe informacje - Moderator Dokumentacji

Zgody informacyjne