Sprawdź certyfikaty, które możesz uzyskać w Akademii Kompetencji TUV NORD

Manager Zarządzania Procesowego

PROCESS MANAGEMENT znakomicie wiąże ze sobą zależności systemowo – biznesowe (co również jest wymogiem obecnie funkcjonujących norm w zakresie zarządzania systemami). Dlatego też, przedstawiając ów program, rekomendujemy go nie tylko pełnomocnikom systemów zarządzania, ale również szefom komórek organizacyjnych, ich współpracownikom na szczeblu wykonawczym, czy liderom procesów. Słowem: wszystkim, którzy chcą nie tylko koordynować procesy pod kątem zgodności z normami, ale zarządzać nimi pod kątem wartości dla organizacji i jej relacji biznesowych.

 

Manager Wyrobów Medycznych – MDR

Zgodnie z art.15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zacznie obowiązywać w maju 2020 r., producenci powinni dysponować w swojej organizacji co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za zgodność regulacyjną posia-dającą wymaganą wiedzą fachową w dziedzinie wyrobów medycznych.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom i Państwa potrzebom, oferujemy możliwość przygotowania personelu do pełnienia wspomnianej roli przez uczestnictwo w kursie rozwijającym kompetencje MANAGERA WYROBÓW MEDYCZNYCH zakończonym egzaminem. Uczestnicy, po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym otrzymują dyplom ukończenia Akademii.

 

Food Safety Manager

Certyfikat FOOD SAFETY MANAGERA to uzyskanie i potwierdzenie kompetencji w zakresie Auditora Wewnętrznego wg IFS Food i BRC Global Standard, Pełnomocnika ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności oraz Analityka Ryzyka. To oprócz nabycia wiedzy i uzyskanie uprawnień do przeprowadzania auditów wewnętrznych w organizacji oraz uzupełnienia wiedzy oraz doskonalenia kompetencji Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności, potwierdzenie umiejętności przeprowadzania analizy ryzyka w organizacji.

 

Data Safety Manager

Certyfikat DATA SAFETY MANAGER to potwierdzenie unikatowych umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. To oprócz kompetencji ogólnych niezbędnych do pełnienia funkcji Auditora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001, nabycie umiejętności w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (zgodnie z Ogólnym Rozporzą-dzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO/GDPR), a także Eksperta ds. Ryzyka w ochronie informacji (ISO/IEC 27005, ISO 31000). To najbardziej kompleksowy certyfikat tego typu na rynku!