AKADEMIA IATF

Standard  IATF 16949 kładzie duży nacisk na  odpowiednie kompetencje personelu automotive.  Z jednej strony potrzebujemy pracowników z umiejętnościami technicznymi, z drugiej strony Przemysł 4,0 niejako wymusza nas rozwój kompetencji miękkich. Ciągłe doskonalenie procesów powoduje wprowadzanie nowych narzędzi pracy. W efekcie potrzebujemy pracowników kompleksowo wykształconych, posiadających umiejętności zarówno techniczne jak i miękkie kształtowane w ramach odpowiednio dobranych pakietów szkoleń.

Zapraszamy do zapoznania się z dwoma ścieżkami edukacyjnymi dedykowanymi branży automotive.