AKADEMIA KOMPETENCJI

Podnoszenie kompetencji pozwala być pewnym graczem na rynku pracy.

Kreuj swoją przyszłość.

Dołącz do grona osób z wyjątkowym certyfikatem!

Manager Zarządzania Procesowego

PROCESS MANAGEMENT znakomicie wiąże ze sobą zależności systemowo – biznesowe (co również jest wymogiem obecnie funkcjonujących norm w zakresie zarządzania systemami). Dlatego też, przedstawiając ów program, rekomendujemy go nie tylko pełnomocnikom systemów zarządzania, ale również szefom komórek organizacyjnych, ich współpracownikom na szczeblu wykonawczym, czy liderom procesów. Słowem: wszystkim, którzy chcą nie tylko koordynować procesy pod kątem zgodności z normami, ale zarządzać nimi pod kątem wartości dla organizacji i jej relacji biznesowych.

Manager Wyrobów Medycznych – MDR

Zgodnie z art.15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zacznie obowiązywać w maju 2020 r., producenci powinni dysponować w swojej organizacji co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za zgodność regulacyjną posia-dającą wymaganą wiedzą fachową w dziedzinie wyrobów medycznych.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom i Państwa potrzebom, oferujemy możliwość przygotowania personelu do pełnienia wspomnianej roli przez uczestnictwo w kursie rozwijającym kompetencje MANAGERA WYROBÓW MEDYCZNYCH zakończonym egzaminem. Uczestnicy, po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym otrzymują dyplom ukończenia Akademii.

Food Safety Manager

Certyfikat FOOD SAFETY MANAGERA to uzyskanie i potwierdzenie kompetencji w zakresie Auditora Wewnętrznego wg IFS Food i BRC Global Standard, Pełnomocnika ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności oraz Analityka Ryzyka. To oprócz nabycia wiedzy i uzyskanie uprawnień do przeprowadzania auditów wewnętrznych w organizacji oraz uzupełnienia wiedzy oraz doskonalenia kompetencji Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności, potwierdzenie umiejętności przeprowadzania analizy ryzyka w organizacji.

Data Safety Manager

Certyfikat DATA SAFETY MANAGER to potwierdzenie unikatowych umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. To oprócz kompetencji ogólnych niezbędnych do pełnienia funkcji Auditora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001, nabycie umiejętności w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (zgodnie z Ogólnym Rozporzą-dzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO/GDPR), a także Eksperta ds. Ryzyka w ochronie informacji (ISO/IEC 27005, ISO 31000). To najbardziej kompleksowy certyfikat tego typu na rynku!

Energy Efficiency Manager

Certyfikat Managera ds. efektywności energetycznej to potwierdzenie unikatowych umiejętności w zakresie zarządzania energią i prowadzenia projektów poprawiających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie. Zawiera w sobie kompetencje Auditora Wewnętrznego ISO 50001 oraz Lidera efektywności energetycznej, uzupełnione wiedzą z zakresu narzędzi oceny stanu energetycznego przedsiębiorstwa. Holistyczne podejście do tematyki zarzadzania energią sprawia, że ten kurs przeznaczony jest nie tylko dla managerów ds. energii, ale również szefów działów utrzymania ruchu, kierowników działów technicznych i wszystkich, którzy mają wpływ na procesy poprawiające efektywność energetyczną.

AKADEMIA IATF, tuv nord, tuv szkolenia iatf, szkolenie pfmea

Akademia IATF

Przemysł motoryzacyjny jest jednym z najszybciej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki. Niektórzy eksperci przewidują, że krótkim osłabieniu rynku spowodowanym pandemią, nastąpi jej szybki wzrost.  Branża ta już boryka się z brakiem wykfalifikowanego personelu. Co więcej coraz większa automatyzacja będzie kreować zapotrzebowanie na pracowników o nowych kompetencjach i kwalifikacjach. W ramach Akademii Kompetencji dostarczamy usługi szkoleniowe  związane z   wszechstronnym rozwojem pracowników.

Pojedyńcze szkolenia?

Żaden problem, umożliwiamy Państwu skorzystanie z pojedyńczego szkolenia.

TUV NORD Polska Sp. z o.o.

Mickiewicza 29

40-085 Katawice

TUV NORD Polska Sp. z o.o.

NIP: 634-10-14-590

KRS0000118633

Skontaktuj się z nami

szkolenia@tuv-nord.pl

Telefon (32) 786 46 72