AKADEMIA KOMPETENCJI

Podnoszenie kompetencji pozwala być pewnym graczem na rynku pracy.

Kreuj swoją przyszłość.

Dołącz do grona osób z wyjątkowym certyfikatem!

Manager Zarządzania Procesowego 

PROCESS MANAGEMENT znakomicie wiąże ze sobą zależności systemowo – biznesowe (co również jest wymogiem obecnie funkcjonujących norm w zakresie zarządzania systemami). Dlatego też, przedstawiając ów program, rekomendujemy go nie tylko pełnomocnikom systemów zarządzania, ale również szefom komórek organizacyjnych, ich współpracownikom na szczeblu wykonawczym, czy liderom procesów. Słowem: wszystkim, którzy chcą nie tylko koordynować procesy pod kątem zgodności z normami, ale zarządzać nimi pod kątem wartości dla organizacji i jej relacji biznesowych.

Manager Wyrobów Medycznych – MDR

Zgodnie z art.15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zacznie obowiązywać w maju 2020 r., producenci powinni dysponować w swojej organizacji co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za zgodność regulacyjną posia-dającą wymaganą wiedzą fachową w dziedzinie wyrobów medycznych.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom i Państwa potrzebom, oferujemy możliwość przygotowania personelu do pełnienia wspomnianej roli przez uczestnictwo w kursie rozwijającym kompetencje MANAGERA WYROBÓW MEDYCZNYCH zakończonym egzaminem. Uczestnicy, po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym otrzymują dyplom ukończenia Akademii.

Food Safety Manager 

Certyfikat FOOD SAFETY MANAGERA to uzyskanie i potwierdzenie kompetencji w zakresie Auditora Wewnętrznego wg IFS Food i BRC Global Standard, Pełnomocnika ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności oraz Analityka Ryzyka. To oprócz nabycia wiedzy i uzyskanie uprawnień do przeprowadzania auditów wewnętrznych w organizacji oraz uzupełnienia wiedzy oraz doskonalenia kompetencji Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności, potwierdzenie umiejętności przeprowadzania analizy ryzyka w organizacji.

Data Safety Manager

Certyfikat DATA SAFETY MANAGER to potwierdzenie unikatowych umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. To oprócz kompetencji ogólnych niezbędnych do pełnienia funkcji Auditora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001, nabycie umiejętności w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (zgodnie z Ogólnym Rozporzą-dzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO/GDPR), a także Eksperta ds. Ryzyka w ochronie informacji (ISO/IEC 27005, ISO 31000). To najbardziej kompleksowy certyfikat tego typu na rynku!

AKADEMIA IATF, tuv nord, tuv szkolenia iatf, szkolenie pfmea

Akademia IATF

Przemysł motoryzacyjny jest jednym z najszybciej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki. Niektórzy eksperci przewidują, że krótkim osłabieniu rynku spowodowanym pandemią, nastąpi jej szybki wzrost.  Branża ta już boryka się z brakiem wykfalifikowanego personelu. Co więcej coraz większa automatyzacja będzie kreować zapotrzebowanie na pracowników o nowych kompetencjach i kwalifikacjach. W ramach Akademii Kompetencji dostarczamy usługi szkoleniowe  związane z   wszechstronnym rozwojem pracowników.

Pojedyńcze szkolenia?

Żaden problem, umożliwiamy Państwu skorzystanie z pojedyńczego szkolenia.

TUV NORD Polska Sp. z o.o.

Mickiewicza 29

40-085 Katawice

TUV NORD Polska Sp. z o.o.

NIP: 634-10-14-590

KRS0000118633

Skontaktuj się z nami

Anna Lukaszczyk szkolenia@tuv-nord.pl

Telefon (32) 786 46 72